Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Digix Oy
Kanervikkotie 2 A3
01380 Vantaa
Y-tunnus 1752256-9
Puh. (09) 860 1680
info (at) digix.fi

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin osoitteessa info (at) digix.fi.

3. Rekisterin nimi

Digix Oy:n markkinointi- ja myyntirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Digix Oy:n suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole suoramarkkinointia erikseen kieltänyt.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista tai asiakkaan rekisteröityessä Digix Oy:n uutiskirjeiden tilaajaksi. Tietoja ylläpidetään aktiivisesti hyödyntämällä myös yleisesti saatavilla olevat internetlähteitä, esimerkiksi yrityksen omia kotisivuja. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan lisäksi kerätä erilaisista Digix Oy:n asiakastapahtumista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuta Digix Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman henkilön omaa suostumista. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina ja pääsy tietokantaan on rajattu rekisterin ja järjestelmän ylläpidosta vastaaviin henkilöihin. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistamme asiankuuluvalla tavalla. Säilytämme rekisterin tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

10. Tarkastus – ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 26 §:n mukaisesti tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle kohdassa 1 mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Asiakkaalla on lisäksi oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

11. Muutokset rekisteriselosteeseen

Tähän rekisteriselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan viipymättä tällä sivulla.